اخبار

Nov 7th افزایش قیمت در سرویس میزبانی لینوکس استاندارد

احتراما به استحضار کلیه کاربران گرامی می رساند، با توجه افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه های تهیه و ارائه برخی از خدمات این شرکت دارای افزایش قیمت خواهد یود و ثبت سفارش های جدید با نرخ جدید انجام ... بیشتر »

Sep 28th افزایش قیمت در سرویس گواهی امنیتی SSL

احتراما به استحضار کلیه کاربران گرامی می رساند، با توجه افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه های تهیه و ارائه برخی از خدمات این شرکت دارای افزایش قیمت خواهد یود و ثبت سفارش های جدید با نرخ جدید انجام ... بیشتر »