ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.co.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.ac.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.net.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.org.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.id.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.sch.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.gov.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.com
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.net
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
.org
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.info
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
.asia
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
.biz
275,000 تومان
1 سال
275,000 تومان
1 سال
275,000 تومان
1 سال
.bz
402,000 تومان
1 سال
402,000 تومان
1 سال
402,000 تومان
1 سال
.in
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.co
199,000 تومان
1 سال
389,000 تومان
1 سال
389,000 تومان
1 سال
.cc
587,000 تومان
1 سال
587,000 تومان
1 سال
587,000 تومان
1 سال
.ca

سال
N/A
N/A
.de

سال
N/A
N/A
.ru

سال
N/A
N/A
.es

سال
N/A
N/A
.eu
201,999 تومان
1 سال
201,999 تومان
1 سال
201,999 تومان
1 سال
.me
297,000 تومان
1 سال
297,000 تومان
1 سال
297,000 تومان
1 سال
.mn
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.mobi
395,000 تومان
1 سال
395,000 تومان
1 سال
395,000 تومان
1 سال
.name
251,000 تومان
1 سال
251,000 تومان
1 سال
251,000 تومان
1 سال
.tel
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال
.tv
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
.us
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
.ws
445,000 تومان
1 سال
445,000 تومان
1 سال
445,000 تومان
1 سال
.it new!

سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains