هاست لینوکس استاندارد
 • Product 1

  PPE

  • 500 مگابایت
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  30,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  PPF

  • 1000مگابایت
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  33,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  PPG

  • 2000 مگابایت
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  37,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  PPH

  • 4000 مگابایت
   فضا
  • نا محدود
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  52,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  PPI

  • 5000 مگابایت
   فضا
  • نا محدود
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  72,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  PPJ

  • 6000 مگابایت
   فضا
  • نا محدود
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  97,900/mo
  سفارش دهید