هاست لینوکس استاندارد
 • Product 1

  PPD

  • 500 مگابایت
   فضا
  • 200 گیگابایت
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  17,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  PPE

  • 500 مگابایت
   فضا
  • 300 گیگابایت
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  18,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  PPF

  • 1000مگابایت
   فضا
  • 400 گیگابایت
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  21,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  PPG

  • 2000 مگابایت
   فضا
  • 500 گیگابایت
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  25,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  PPH

  • 4000 مگابایت
   فضا
  • نا محدود
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  40,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  PPI

  • 5000 مگابایت
   فضا
  • نا محدود
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  60,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 7

  PPJ

  • 6000 مگابایت
   فضا
  • نا محدود
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  85,000/mo
  سفارش دهید