هاست دانلود حرفه ای
 • Product 1

  PDB

  • 10 گیگابایت
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • 0 عدد
   ادان دوماین
  • ندارد
   بانک داده
  • ندارد
   اکانت ایمیل
  • CPanel
   کنترل پنل
  • ندارد
   پشتیبان
  • حرفه ای
   آمار گیر
  • نامحدود
   سایر امکانات
  فقط
  49,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  PDS

  • 20 گیگابایت
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • 0 عدد
   ادان دوماین
  • ندارد
   بانک داده
  • ندارد
   اکانت ایمیل
  • CPanel
   کنترل پنل
  • ندارد
   پشتیبان
  • حرفه ای
   آمار گیر
  • نامحدود
   سایر امکانات
  فقط
  69,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  PDG

  • 30 گیگابایت
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • 0 عدد
   ادان دوماین
  • ندارد
   بانک داده
  • ندارد
   اکانت ایمیل
  • CPanel
   کنترل پنل
  • ندارد
   پشتیبان
  • حرفه ای
   آمار گیر
  • نامحدود
   سایر امکانات
  فقط
  89,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  PDV

  • 50 گیگابایت
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • 0 عدد
   ادان دوماین
  • ندارد
   بانک داده
  • ندارد
   اکانت ایمیل
  • CPanel
   کنترل پنل
  • ندارد
   پشتیبان
  • حرفه ای
   آمار گیر
  • نامحدود
   سایر امکانات
  فقط
  129,900/mo
  سفارش دهید