ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.co.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.ac.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.net.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.org.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.id.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.sch.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.gov.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.com
126,599 تومان
1 سال
126,599 تومان
1 سال
126,599 تومان
1 سال
.net
158,599 تومان
1 سال
158,599 تومان
1 سال
158,599 تومان
1 سال
.org
158,599 تومان
1 سال
158,599 تومان
1 سال
158,599 تومان
1 سال
.info
171,599 تومان
1 سال
171,599 تومان
1 سال
171,599 تومان
1 سال
.asia
185,499 تومان
1 سال
185,499 تومان
1 سال
185,499 تومان
1 سال
.biz
175,299 تومان
1 سال
175,299 تومان
1 سال
175,299 تومان
1 سال
.bz
296,999 تومان
1 سال
296,999 تومان
1 سال
296,999 تومان
1 سال
.in
148,299 تومان
1 سال
148,299 تومان
1 سال
148,299 تومان
1 سال
.co
150,999 تومان
1 سال
341,639 تومان
1 سال
341,639 تومان
1 سال
.cc
161,299 تومان
1 سال
161,299 تومان
1 سال
161,299 تومان
1 سال
.ca
180,499 تومان
1 سال
180,499 تومان
1 سال
180,499 تومان
1 سال
.de
121,600 تومان
1 سال
121,600 تومان
1 سال
93,449 تومان
1 سال
.ru
238,089 تومان
1 سال
238,089 تومان
1 سال
238,089 تومان
1 سال
.es
156,199 تومان
1 سال
156,199 تومان
1 سال
156,199 تومان
1 سال
.eu
163,899 تومان
1 سال
163,899 تومان
1 سال
163,899 تومان
1 سال
.me
186,899 تومان
1 سال
186,899 تومان
1 سال
186,899 تومان
1 سال
.mn
572,199 تومان
1 سال
572,199 تومان
1 سال
572,199 تومان
1 سال
.mobi
199,599 تومان
1 سال
199,599 تومان
1 سال
199,599 تومان
1 سال
.name
143,399 تومان
1 سال
143,399 تومان
1 سال
143,399 تومان
1 سال
.tel
175,299 تومان
1 سال
175,299 تومان
1 سال
175,299 تومان
1 سال
.tv
367,369 تومان
1 سال
367,369 تومان
1 سال
367,369 تومان
1 سال
.us
149,369 تومان
1 سال
149,369 تومان
1 سال
149,369 تومان
1 سال
.ws
162,569 تومان
1 سال
162,569 تومان
1 سال
162,569 تومان
1 سال
.it
171,529 تومان
1 سال
171,529 تومان
1 سال
171,529 تومان
1 سال
.aero new!
892,169 تومان
1 سال
892,169 تومان
1 سال
892,169 تومان
1 سال
.travel new!
1,276,169 تومان
1 سال
1,276,169 تومان
1 سال
1,276,169 تومان
1 سال
.gg new!
853,769 تومان
1 سال
853,769 تومان
1 سال
853,769 تومان
1 سال
.blog new!
373,769 تومان
1 سال
373,769 تومان
1 سال
373,769 تومان
1 سال
.shop new!
135,049 تومان
1 سال
398,729 تومان
1 سال
398,729 تومان
1 سال
.site new!
231,689 تومان
1 سال
373,369 تومان
1 سال
373,369 تومان
1 سال
.club new!
220,169 تومان
1 سال
220,169 تومان
1 سال
220,169 تومان
1 سال
.teach new!
224,000 تومان
1 سال
224,000 تومان
1 سال
224,000 تومان
1 سال
.uk new!
149,129 تومان
1 سال
149,129 تومان
1 سال
149,129 تومان
1 سال
.vip new!
431,369 تومان
1 سال
431,369 تومان
1 سال
431,369 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains