هاست لینوکس استاندارد
 • Product 1

  PPA

  • 100 مگابایت
   فضا
  • 50 گیگابایت
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  9,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  PPB

  • 200 مگابایت
   فضا
  • 100 گیگابایت
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  10,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  PPC

  • 300 مگابایت
   فضا
  • 150 گیگابایت
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  12,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  PPD

  • 500 مگابایت
   فضا
  • 200 گیگابایت
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  14,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  PPE

  • 500 مگابایت
   فضا
  • 300 گیگابایت
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  15,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  PPF

  • 1000مگابایت
   فضا
  • 400 گیگابایت
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  18,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 7

  PPG

  • 2000 مگابایت
   فضا
  • 500 گیگابایت
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  22,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 8

  PPH

  • 4000 مگابایت
   فضا
  • نا محدود
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  26,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 9

  PPI

  • 5000 مگابایت
   فضا
  • نا محدود
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  52,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 10

  PPJ

  • 6000 مگابایت
   فضا
  • نا محدود
   پهنای باند
  • نا محدود
   کلیه امکانات
  • CPanel
   کنترل پنل
  • هفتگی
   بکاپ گیری
  فقط
  67,900/mo
  سفارش دهید