سرور مجازی - VPS
 • Product 1

  PVPSA

  • 50G HDD/10G SSD
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • یک هسته ای
   CPU
  • 512 مگابایت
   RAM
  • 1000 Mbs
   Port
  • 1 عدد
   IP اختصاصی
  Seulement
  184,900/mo
  Commander
 • Product 2

  PVPSB

  • 100G HDD/20G SSD
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • یک هسته ای
   CPU
  • 1 گیگابایت
   RAM
  • 1000 Mbs
   Port
  • 1 عدد
   IP اختصاصی
  Seulement
  204,900/mo
  Commander
 • Product 3

  PVPSC

  • 150G HDD/30G SSD
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • دو هسته ای
   CPU
  • 2 گیگابایت
   RAM
  • 1000 Mbs
   Port
  • 1 عدد
   IP اختصاصی
  Seulement
  254,900/mo
  Commander
 • Product 4

  PVPSD

  • 200G HDD/40G SSD
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • دو هسته ای
   CPU
  • 4 گیگابایت
   RAM
  • 1000 Mbs
   Port
  • 1 عدد
   IP اختصاصی
  Seulement
  339,000/mo
  Commander
 • Product 5

  PVPSE

  • 300G HDD/50G SSD
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • چهار هسته ای
   CPU
  • 8 گیگابایت
   RAM
  • 1000 Mbs
   Port
  • 1 عدد
   IP اختصاصی
  Seulement
  489,900/mo
  Commander