سرور مجازی ایران - IRVPS

 • IRVPSA

  • 50G HDD
   فضا
  • 100 گیگابایت
   پهنای باند
  • یک هسته ای
   CPU
  • 512 مگابایت
   RAM
  • 1000 Mbs
   Port
  • 1 عدد
   IP اختصاصی
 • IRVPSB

  • 100G HDD
   فضا
  • 200 گیگابایت
   پهنای باند
  • یک هسته ای
   CPU
  • 1 گیگابایت
   RAM
  • 1000 Mbs
   Port
  • 1 عدد
   IP اختصاصی
 • IRVPSC

  • 150G HDD
   فضا
  • 300 گیگابایت
   پهنای باند
  • دو هسته ای
   CPU
  • 2 گیگابایت
   RAM
  • 1000 Mbs
   Port
  • 1 عدد
   IP اختصاصی
 • IRVPSD

  • 200G HDD
   فضا
  • 400 گیگابایت
   پهنای باند
  • دو هسته ای
   CPU
  • 3 گیگابایت
   RAM
  • 1000 Mbs
   Port
  • 1 عدد
   IP اختصاصی
 • IRVPSE

  • 300G HDD
   فضا
  • 500 گیگابایت
   پهنای باند
  • چهار هسته ای
   CPU
  • 4 گیگابایت
   RAM
  • 1000 Mbs
   Port
  • 1 عدد
   IP اختصاصی
 • IRVPSF

  • 300G HDD
   فضا
  • 500 گیگابایت
   پهنای باند
  • ]چهار هسته ای
   CPU
  • 8 گیگابایت
   RAM
  • 1000 Mbs
   Port
  • 1 عدد
   IP اختصاصی